Με επιτυχία η άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς 12ης Απριλίου 2019 από την Π.Υ. Μεσολογγίου

Άσκηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο διαμονής ξενοδοχείου δευτέρου ορόφου στο Μεσολόγγι Αιτ/νίας, έλαβε χώρα με απόλυτη επιτυχία σήμερα το πρωί.

Σκοπός της άσκησης ήταν η εκπαίδευση των υπαλλήλων της Π.Υ Μεσολογγίου, την εκπαίδευση του προσωπικού του ξενοδοχείου καθώς αποκόμιση χρήσιμων συμπερασμάτων και την καταγραφή και ανάλυση των επιχειρησιακών δυσκολιών.

Η ομάδα σχεδιασμού της άσκησης ήταν οι Δ/της Χριστόφορος Μπόκας Πύραρχος, Υποπυραγός Γκαναβίας Δημήτριος και Ανθυποπυραγός Σοροβός Γεώργιος.

Τα οχήματα που έλαβαν μέρος ήταν τρία υδροφόρα οχήματα, ένα βραχιονοφόρο όχημα και δεκατέσσερις άνδρες.

Ακολουθούν βίντεο και φωτό.