Μεσολόγγι: 3 ειδικευόμενοι ιατροί τοποθετούνται στο «Χατζηκώστα»

Από την Διοίκηση της Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» ανακοινώνεται ότι με την υπ΄ αριθμ. Α2δ/Γ.Π. 62674 /29-8-2017 Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 66Δ0465ΦΥΟ-ΤΝ5) τοποθετήθηκαν για να αρχίσουν άσκηση ιατρικής ειδικότητας Παθολογίας τρείς (3) Ιατροί.

agrinioreport.com mes. nosokom.

Οι δύο (2) για δύο (2) έτη και ο ένας (1) για ένα (1) έτος μέχρις ότου αποκτήσουν τον τίτλο της Ιατρικής Ειδικότητας που επιθυμούν.

Οι εν λόγω γιατροί αναλαμβάνουν υπηρεσία από την προσεχή εβδομάδα, πράγμα το οποίο θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρεχόμενη δημόσια φροντίδα Υγείας προς όλους.

 

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας
Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου «ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ