Μεσολόγγι: Ενημερωτική Συνάντηση για το I.C.E.

Ενημερωτική συνάντηση στο πλαίσιο του έργου I.C.E. από το Δήμο Μεσολογγίου. 

μεσολόγγι

Ο Δήμος Μεσολογγίου,  στα πλαίσια  του έργου “I.C.E. ”που υλοποιεί η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, διοργανώνει ενημερωτική Συνάντηση των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Φορέων που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου Μεσολογγίου και Δήμου  Ξηρομέρου,  την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00 στο χώρο του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου.

Το πρόγραμμα I.C.E. (Innovation, Culture and Creativity for a new Economy-Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία), αφορά καταγραφή, μελέτη, αξιολόγηση και ανάδειξη των Πολιτιστικών, Δημιουργικών, Περιβαλλοντικών και λοιπών στρατηγικών πλεονεκτημάτων στην εδαφική περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας.

Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος ανήκουν:

  1. Η έρευνα και καταγραφή των στοιχείων, χαρακτηριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων ιδιαίτερης πολιτιστικής, περιβαλλοντικής, δημιουργικής, θρησκευτικής και πολλών άλλων θεματικών πεδίων σημασίας σε Ελλάδα και Ιταλία, που τα καθιστούν μοναδικά καθώς και ικανά να συμβάλλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και στην προσέλκυση τουριστών και κοινού.
  2. Η ανάπτυξη στρατηγικής ανάλυσης και λήψη μέτρων και δράσεων παρέμβασης για την ενίσχυση και βελτίωση των υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και αγαθών που προσφέρονται στις περιοχές μελέτης για τη δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων και προορισμών.
  3. Η αναζήτηση και προώθηση καινοτόμων ιδεών ανάδειξης και αξιοποίησης αγαθών, δραστηριοτήτων, υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται για την βελτίωση της ελκυστικότητας του τουριστικού προϊόντος και των περιοχών παρέμβασης.
  4. Η προώθηση των συνεργιών μεταξύ των φορέων του ιδιωτικού τομέα, αλλά και μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, για την εξεύρεση βιώσιμων τρόπων και μηχανισμών στήριξης και χρηματοδότησης των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, με στόχο την τουριστική και εν γένει ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Δυτικής Ελλάδας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.