«Μέγας Ιεροεξεταστής» & «Δαιμονισμένοι» στην Παπαχαραλάμπειο αίθουσα Ναυπάκτου