Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή/τριας

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης (τρίωρη απασχόληση), με σχέση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αντίγραφο Σπουδών.
5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
6. Άριστη χρήση Η/Υ.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ έως ότου καλυφθεί η θέση.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 16/01/2023 και ώρες 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Please follow and like us: