Κανονικά η ειδική εισφορά αλληλεγγύης…

. . . στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

συνταξιουχοι 89Στην αποσαφήνιση πως σωστά επεβλήθη η ειδική εισφορά αλληλεγγύης σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών που φορολογούνται βάσει τεκμηρίων προχώρησαν στελέχη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Οι σχετικές αποσαφηνίσεις παρασχέθηκαν δεδομένου ότι δημοσιεύματα παρουσίαζαν ως λανθασμένη την επιβάρυνση των συνταξιούχων άνω των 65 ετών με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και υποστήριζαν πως έπρεπε να είναι μειωμένη κατά 30%.

Τα στελέχη της φορολογικής διοίκησης αποσαφήνισαν πως ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι οι ετήσιες αντικειμενικές δαπάνες για συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, εφαρμόζονται μειωμένες κατά 30%. Η διάταξη αυτή αφορά στην φορολογία εισοδήματος και όχι την ειδική εισφοράς αλληλεγγύης για την οποία ο νόμος προβλέπει πως το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες διαβιώσεως, δεν μειώνεται κατά ποσοστό 30% προκειμένου για συνταξιούχους άνω των 65 ετών.

Please follow and like us:

Τα σχόλια είναι κλειστά.