Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο S3 BERRY+Smart Specialisation (S3) industrial modernization partnership

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ) θα συμμετάσχει στο S3 BERRY+Smart Specialisation (S3) industrial modernization partnership, το οποίο εγκρίθηκε επίσημα στις 17 Νοεμβρίου 2020 από το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σχετικό με τη δημιουργία διαπεριφερειακών συστάδων για την αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών πόρων.

Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας και την πρόσβαση στις αγορές.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, την Αγροδιατροφική σύμπραξη και τοπικούς παραγωγούς, με στόχο την εισαγωγή αυτοματισμού και ελέγχου ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής και προώθησης του προϊόντος μέχρι την κατανάλωση. Παράλληλα, θα εξεταστούν νέοι τρόποι επεξεργασίας και παραγωγή διαφοροποιημένων τελικών προϊόντων (πχ φυτικές χρωστικές και αρωματικές ύλες) με βάση την φυσική πρώτη ύλη.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρος Βασιλόπουλος, σχολίασε: «Το πρόγραμμα BERRY+ είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην πολιτική της ΠΔΕ στον τομέα της Αγροδιατροφής. Η Περιφέρεια και οι τοπικοί φορείς αγκαλιάζουν αυτό το έργο με στόχο την εισαγωγή αυτοματισμού και ποιοτικού ελέγχου σε όλα τα στάδια παραγωγής και προώθησης του προϊόντος μέχρι την κατανάλωση. Ταυτόχρονα, θα εξεταστούν νέοι τρόποι επεξεργασίας και παραγωγής διαφοροποιημένων τελικών προϊόντων με βάση φυσικές πρώτες ύλες».

Το S3 BERRY+ αφορά κυρίως την έρευνα, την ανάπτυξη και το σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων. Οι βιομηχανικοί τομείς που εξετάζονται κατά προτεραιότητα είναι τα καινοτόμα τρόφιμα, οι φυτικές πρωτεΐνες και συναφείς τεχνολογίες, εφαρμογές βοτάνων, ιατρικές εφαρμογές και τεχνολογίες, αναγεννητικά καλλυντικά, καθώς και η οικονομική εκμετάλλευση των νέων εφαρμογών και τεχνολογιών.

Το εταιρικό σχήμα του BERRY+ S3 αποτελείται από οκτώ (8) Περιφέρειες προερχόμενες από έξι (6) ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Η συνεργασία περιλαμβάνει τη Φινλανδία (Περιφέρεια Kainuu (επικεφαλής εταίρος) και Ελσίνκι-Uusimaa), Ελλάδα (Δυτική Μακεδονία και Δυτική Ελλάδα), Ιταλία (FriuliVenezia-Giula και Λομβαρδία), Πορτογαλία (Centro) και Ισπανία (Καταλονία).

Please follow and like us: