Η κατανομή των 2.108 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα-42 στην Αιτ/νία

Η κατανομή των 2.108 νέων εγχώριων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Please follow and like us: