Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου ζητά Εργοθεραπευτή

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ – ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΑΓΡΙΝΙΟ)

Αναζητά για πλήρη απασχόληση  

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

 Αρμοδιότητες 

 

  • Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας
  • Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
  • Σίτιση θεραπευομένων
  • Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο

 

Υποχρεωτικά προσόντα: 

 

  • Πτυχίο εργοθεραπείας  
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
  • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
  • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
  • Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί επιθυμητό προσόν

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ  

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ     Παρακαλούμε αποστείλατε  βιογραφικό έως  13/9/2022   στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr     

 

 

Please follow and like us: