Η ΕΛΕΠΑΠ Αγρινίου αναζητά εργοθεραπευτή για πλήρη απασχόληση

ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ –
ΕΛΕΠΑΠ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.

Αναζητά για πλήρη απασχόληση

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
Αρμοδιότητες
 Εφαρμογή στους θεραπευόμενους αξιολογητικών εργαλείων εργοθεραπείας
 Υλοποίηση θεραπευτικών συνεδριών (είτε ατομικών είτε ομαδικών)
 Σίτιση θεραπευομένων
 Εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων άμεσα συναρτώμενων με το θεραπευτικό έργο
Υποχρεωτικά προσόντα:
 Πτυχίο εργοθεραπείας
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
 Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
αποτελεί επιθυμητό προσόν
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό έως 19/6/2023 στη πιο
κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση hr1@elepap.gr

Please follow and like us: