Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

Δεν αναφερόμαστε προφανώς στη Μεγάλη Εβδομάδα εννοώντας την διάρκεια ή των ημερών της.

Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι μεγάλη καθώς σε αυτήν τελέστηκαν τα θαυμαστότερα και υπερφυέστερα των μυστηρίων και κατά την οποία εκδηλώθηκε εναργέστατα η άπειρη, η ανεξάντλητη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους.

Αναρίθμητα πλήθη συρρέουν στους Ναούς και οι καρδιές των ανθρώπων συγκινούνται μπροστά στον πάσχοντα Θεάνθρωπο που υπέμεινε καρτερικά τα τόσα και τέτοια παθήματα για χάρη μας. Και είναι αλήθεια ότι συγκινούνται και θαυμάζουν ακόμη και εκείνοι που είναι παραδομένοι στην ύλη και απομακρυσμένοι από την πνευματική ζωή.

Είναι η θυσιαστική αγάπη του Κυρίου τέτοια και τόσο δυνατή που έχει τεράστια ελκτική δύναμη, άπειρη ελκτική δύναμη και κάνει ακόμη και τους πιο σκληρόκαρδους να ψιθυρίζουν αυτό που είπε και ο Απόστολος της Αγάπης, ο μαθητής του Κυρίου: « Ημείς αγαπώμεν τον Χριστόν, ότι Αυτός πρώτος ηγάπησεν ημάς» (Α’ Ιωαν. δ’ 19).

Στις εκκλησιές μας αντηχούν οι πιο εκδηλωτικοί της αγάπης ύμνοι και τελούνται οι πιο συγκινητικές τελετές. Σκιρτά η καρδιά μας από συγκίνηση.  Λίγο να θελήσει κάποιος να εμβαθύνει στα υπερφυή μυστήρια της Αγίας και Εβδομάδας, ελάχιστο χρόνο να διαθέσει να σκεφτεί και να μελετήσει το μυστήριο του Σταυρού, δεν είναι δυνατόν κάτι άλλο από το να κλάψει όπως ο Άγιος Απόστολος Πέτρος.

Ποια άλλη εβδομάδα έχει αυτό το ξεχωριστό ύψος, το ουράνιο γόητρο και το Θείο κάλος από την Εβδομάδα της κατανύξεως και της μελαγχολίας.

Η αλήθεια τελικά θριαμβεύει και ο Σταυρός του Ιησού έγινε το προσκύνημα των αιώνων και των γενεών και ανυψωμένος και γυμνός και καθημαγμένος αναγνωρίζεται ο Ιησούς ως ο «Θεός πάσχων εν μορφή ανθρώπου».

Η ίδια η κτίση τον αναγνωρίζει και αλλοιώνεται, σεισμός γίνεται και ο ίδιος ο εκατόνταρχος τον αναγνωρίζει και λέγει: «Αληθώς Θεού υιός εί» και ο συνεσταυρωμένος ληστής αντιλαμβάνεται και επικαλείται το έλεός Του.  Μόνο ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία κλείνει τα μάτια μπροστά στη Θεϊκή αίγλη Του, μόνο η αλαζονεία δεν κάμπτεται.

Ο Ρουσσώ αναφέρει: «Αν η ζωή και ο θάνατος του Σωκράτη είναι ζωή και θάνατος σοφού, τότε η ζωή και ο θάνατος του Χριστού είναι Θεού»

Χριστέ μου, μπροστά στο Σταυρό σου, μπροστά στο υπερφυές μυστήριο των παθών σου κλίνοντες γόνυ, αναφωνούμε: «Αληθώς Θεού Υιός Υπάρχεις!» .

Καλή Ανάσταση!

 

 

Χαράλαμπος Καραπάνος

Δικηγόρος