«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Φυσικοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», επαναπροκηρύσσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) Φυσικοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.       Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.       Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.       Αντίγραφο Σπουδών.

4.       Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

5.       Βιογραφικό Σημείωμα.

6.       Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

7.       Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

8.       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9.       Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

(Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των αρρένων υποψηφίων).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr από 24/10/2023, έως ότου καλυφθεί η θέση.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 25/10/2023 και ώρες 10:00-12:00.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ