«ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ»: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή/τριας και Νοσηλευτή/τριας

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Νοσηλευτή/τριας, μερικής απασχόλησης και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εργοθεραπευτή/τριας.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Βιογραφικό Σημείωμα.

4. Αντίγραφο Σπουδών.

5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

6. Άριστη χρήση Η/Υ.

7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

8. Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ από 17 Μαΐου 2023 έως 2 Ιουνίου 2023.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 18/05/2023 έως 02/06/2023, και ώρες 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ.

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Εργοθεραπευτή/τριας, πλήρους απασχόλησης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».
2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
3. Βιογραφικό Σημείωμα.
4. Αντίγραφο Σπουδών.
5. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.
6. Άριστη χρήση Η/Υ.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
8. Βεβαίωση Ψυχικής Υγείας.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.
Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://iliaxtida-agrinio.gr/ από
17 Μαΐου 2023 έως 2 Ιουνίου 2023.
Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 18/05/2023 έως 02/06/2023, και ώρες 12:00 μ.μ. έως 14:00 μ.μ., καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή).

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ