“ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ψυχολόγου & φυσικοθεραπευτή/τριας

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020”, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Ψυχολόγου, πλήρους απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.      Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.      Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.      Αντίγραφο Σπουδών.

4.      Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

5.      Βιογραφικό Σημείωμα.

6.      Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

7.      Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

8.      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9.      Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας.

(Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των αρρένων υποψηφίων).

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr έως 27/09/2023.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 14/09/2023 έως 27/09/2023 & ώρες 10:00-12:00.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Το Κέντρο Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο ”Λειτουργία Κέντρου Διημέρευσης & Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» στο Αγρίνιο, με κωδικό ΟΠΣ: 5001965, του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» ΕΣΠΑ 2014-2020”, προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) Φυσικοθεραπευτή/τριας, μερικής απασχόλησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1.      Αίτηση από το γραφείο του Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ».

2.      Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.

3.      Αντίγραφο Σπουδών.

4.      Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

5.      Βιογραφικό Σημείωμα.

6.      Πιστοποιητικό χρήσης Η/Υ.

7.      Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή).

8.      Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

9.      Πιστοποιητικό Ψυχικής Υγείας.

(Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις των αρρένων υποψηφίων).

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει έπειτα από προσωπική συνέντευξη από τριμελή επιτροπή, όπως ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Κέντρου.

Επιθυμητή η προηγούμενη εμπειρία σε άτομα με αναπηρίες.

 

Η παρούσα πρόσκληση θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.iliaxtida-agrinio.gr έως 27/09/2023.

Τα ως άνω δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν στον φορέα μας, από 14/09/2023 έως 27/09/2023 & ώρες 10:00-12:00.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Κ.Δ.Η.Φ. Α.μεΑ “ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ”
Βαλτινού 2 & Μεσολογγίου
Τ.Κ.: 30100, Αγρίνιο
Τηλ.Επικ. & fax: 2641059517
Please follow and like us: