Ευχαριστίες του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Σαργιάδας  για την παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαργιάδας. . .

. . . από το Δήμο Αγρινίου για τη στέγαση των γραφείων του.

Ακολουθεί αναλυτικά η ευχαριστήρια επιστολή:

Σύσσωμο το Δ.Σ και τα μέλη του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου Σαργιάδας ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Αγρινίου, για την παραχώρηση του πρώην Δημοτικού Σχολείου Σαργιάδας για τη στέγαση του συλλόγου μας και των δραστηριοτήτων του,  κατόπιν σχετικής εισήγησης της διοίκησης και των υπηρεσιών του Δήμου και μάλιστα με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας στις 25 Νοεμβρίου 2019.

Η απόφασή σας αυτή οπλίζει το σύλλογό μας με αισιοδοξία και  διευκολύνει  τη δημιουργική του πορεία σε μονοπάτια παράδοσης, ιστορικής μνήμης και πολιτισμού!

Ως πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου Σαργιάδας ευχαριστώ προσωπικά τον Δήμαρχο Αγρινίου κο Γ. Παπαναστασίου, για το έντονο ενδιαφέρον του και την άμεση υλοποίησή του αιτήματός μας.

Στην συνέχεια επισυνάπτονται

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΑΡΓΙΑΔΑΣ

 

 

Ο πρόεδρος του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού συλλόγου Σαργιάδας

Κων/νος Βραχωρίτης