Ετήσια τακτική γενική συνέλευση Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 4ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου

 Το  Διοικητικό  Συμβούλιο του Συλλόγου  Γονέων  &  Κηδεμόνων  4ου Δημοτικού Σχολείου  Αγρινίου  καλεί  εκ νέου τα  μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 17  Οκτωβρίου 2018 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 18:00, στο κτιριακό συγκρότημα του σχολείου (Π.Σούλου 19).Η αρχικώς προγραμματισμένη Γ.Σ. την 10-10-2018, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

  • Λογοδοσία του Δ.Σ. περί της γενικής διαχειρίσεως του διαρρεύσαντος έτους και των πεπραγμένων αυτού.
  • Ψηφοφορία για την έγκριση των πεπραγμένων (Απολογισμοί) του Δ.Σ. –
  • Ενημέρωση επί πεπραγμένων διετούς  θητείας Δ.Σ.
  • Προγραμματισμός δραστηριοτήτων του Συλλόγου.
  • Αρχαιρεσίες για  ανάδειξη  μελών Δ.Σ. – Εξελεγκτικής Επιτροπής – Εκπροσώπων στην Ένωση Γονέων Δ.Αγρινίου.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων  κρίνεται  απαραίτητη, επιβεβλημένη και  αναγκαία.

 

Μετά  τιμής,

Εκ  του  Δ.Σ.  του Συλλόγου

Ο  Πρόεδρος                                                        Η  Γενική   Γραμματέας

Ταφιάδης   Νικόλαος                                                   Ταμπάκη  Κοραλία