ΕΣΠΕΑΙΤ: ΑΝΑΚΡΙΒΗΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) ενημερώθηκε από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο για την απάντηση του κ. ΥΕΘΑ στην σχετική ερώτηση που κατέθεσαν 16 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη έκπληξη ότι τα βασικά σημεία, του συγκεκριμένου εγγράφου από το Γραφείο νομοθετικής πρωτοβουλίας, είναι εκτός πραγματικότητας.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της ερώτησης δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια και συγκεκριμένα δεν βασίζονται στην σύγκριση μεταξύ του αριθμού των στελεχών που υπηρετούν και του αριθμού που θα έπρεπε να στελεχώνουν και τα δύο (2) στρατιωτικά Α/Δ. Η εικόνα που μεταφέρεται είναι πλασματική διότι συγκρίνει την προβλεπόμενη με την υπάρχουσα δύναμη, χωρίς όμως να γίνεται καμία αναφορά στα σημαντικότερα ερωτήματα, που πολλάκις έχουμε τονίσει σε όλες τις επιστολές μας.

Η προβλεπόμενη δύναμη που ισχύει την παρούσα στιγμή, και στα δύο (2) Α/Δ, τεκμηριώνεται με βάση τα θεσμικά κείμενα και τις διαταγές της Υπηρεσίας;

Με βάση τις υπάρχουσες προβλεπόμενες στελεχώσεις των Α/Δ, καλύπτονται οι απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο συνεργασίας στο Άκτιο και δύναται η χορήγηση της Κανονικής Άδειας στα στελέχη του Αγρινίου χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του υφιστάμενου προσωπικού;

Η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ) επισημαίνει ότι η σύνταξη του συγκεκριμένου εγγράφου, με ευθύνη του αρμόδιου γραφείου νομοθετικής πρωτοβουλίας του κ. ΥΕΘΑ, στηρίχτηκε σε λανθασμένο σκεπτικό και εμπεριέχει ανακρίβειες που δυσκολεύουν την κατανόηση και επίλυση των προβλημάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η Ένωση θα προχωρήσει στην σύνταξη και αποστολή νέας επιστολής, στην οποία θα τονιστούν όλα εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται προκειμένου να δοθούν πραγματικές απαντήσεις και να εξεταστεί, με βάση τα θεσμικά κείμενα και τις διαταγές της Υπηρεσίας, ποια θα πρέπει να είναι η προβλεπόμενη στελέχωση των Μονάδων Ακτίου και Αγρινίου.

Αγαπητά μέλη, συνάδελφοι της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας,

η θεσμική εκπροσώπηση σας, δια μέσω των νόμιμων οργάνων της Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ. και Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ., θα συνεχίσει τις προσπάθειες ώστε τα δίκαια αιτήματά μας να λάβουν της δέουσας προσοχής από την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία του ΥΠΕΘΑ και να δοθούν άμεσα λύσεις στα πλαίσια ενός Κράτους δικαίου.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Σ.Π.Ε.ΑΙΤ.

 

Ο Πρόεδρος                                                 Ο Γεν. Γραμματέας

Χονδρογιάννης Βασίλειος                                 Λεμονιάς Απόστολος

6983505262                                                      6983511103

Please follow and like us: