Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας για τους αγρότες κατόχους φωτοβολταϊκών σταθμών

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:
Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη
Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση

Θέμα: Εναρμόνιση της νομοθεσίας για τους αγρότες κατόχους φωτοβολταϊκών σταθμών

Με τον ν. 4602/2019 δόθηκε η δυνατότητα στους κατ’επάγγελμα αγρότες να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, ενώ ταυτόχρονα είναι κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος έως 500 kW, λαμβάνοντας τις αντίστοιχες Τιμές Αναφοράς κατά τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.

Ωστόσο έκτοτε, δεν υπήρξε μέριμνα για την εναρμόνιση και των υπολοίπων διατάξεων της νομοθεσίας με τα νέα δεδομένα.

Συγκεκριμένα, το άρθρο 2 ν. 3874/2010 για το Μητρώο Αγροτών, εξακολουθεί να ορίζει ως αγροτική δραστηριότητα που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών, εκείνη που αποσκοπεί στη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 100 KW – κι όχι έως 500 kW.

Ταυτόχρονα, βρίσκεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 25 ν. 3846/2010, με βάση την οποία ένας αγρότης που έχει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος άνω των 100 kW αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματίας και συνεπώς το εισόδημά του ως επιχειρηματικό κι όχι ως αγροτικό.

Αυτό σημαίνει ότι ένας κατ’επάγγελμα αγρότης, που νομίμως με βάση τον ν. 4602/2019 διατηρεί φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος ως 500 kW, λαμβάνοντας και την αντίστοιχη Τιμή Αναφοράς, την ίδια στιγμή αντιμετωπίζεται ως επιχειρηματίας έναντι του Μητρώου Αγροτών και των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Έτσι, ενώ διατηρεί αγροτικό φωτοβολταϊκό, θέλοντας να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ, ασφαλίζεται ως επιχειρηματίας κι όχι ως αγρότης.

Απαιτείται συνεπώς, η εναρμόνιση των διατάξεων της νομοθεσίας ώστε οι κατ’επάγγελμα αγρότες να αντιμετωπίζονται ενιαία ως αγρότες, από όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ερωτώνται κατόπιν αυτών οι αρμόδιοι Υπουργοί:
Σκοπεύουν τα αρμόδια Υπουργεία να προβούν στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου, ώστε οι κατ’επάγγελμα αγρότες που διαθέτουν φωτοβολταϊκούς σταθμούς ισχύος έως 500 kW να αντιμετωπίζονται ενιαία ως αγρότες από όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου; Αν ναι, πότε αναμένεται να τεθούν σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Δημήτρης Κωνσταντόπουλος
Απόστολος Πάνας
Γιώργος Μουλκιώτης