Εργαστήρι «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»: Παρουσίαση βιβλίου-λευκώματος Μαρίας Τσούτσου