Επιστολή προέδρου Δ.Σ. για το επικαιροποιημένο ευρετήριο και χάρτη οδών-πλατειών Αγρινίου

«Επικαιροποιημένο ευρετήριο και χάρτης οδών και πλατειών πόλης Αγρινίου».

 

 

Ο Δήμος Αγρινίου υλοποίησε ένα τεράστιο έργο, που αφορά στην πλήρη καταγραφή και αποτύπωση σε χάρτη όλων των οδών και πλατειών της πόλης του Αγρινίου, διορθώνοντας πολλά λάθη του παρελθόντος.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμ. 124/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου με θέμα: «Ψηφιοποίηση των αποφάσεων ονοματοδοσίας, διορθώσεις, αντιστοίχιση και επικαιροποίηση όλων των οδών της πόλεως του Αγρινίου. Έκδοση σχετικού χάρτη πόλης Αγρινίου και ευρετηρίου».

Χάρτες με τις οδούς της πόλης και δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησής τους θα βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα τους Δήμου Αγρινίου στην εξής διεύθυνση:

 

http://agrinio.gov.gr/agrinio/tourist_main_page.php?id=ΧΑΡΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ή http://agrinio.gov.gr και από το μενού «Η ΠΕΡΙΟΧΗ» επιλέξτε πάλι η «Η ΠΕΡΙΟΧΗ» και κατόπιν «ΧΑΡΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ».

 

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Ο Πρόεδρος

Δημοτικού Συμβουλίου

Βασίλειος Φ. Φωτάκης       

 

*Σε κάθε νέα απόφαση που θα λαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετική με ονομασία ή μετονομασία οδών και πλατειών, θα γίνεται άμεση επικαιροποίηση του χάρτη και του ευρετηρίου οδών της πόλης.