Επιμελητήριο Αιτ/νίας: Ενημερωτική εκδήλωσης παρουσίασης των δράσεων «Εξωστρέφεια -Διεθνοποίηση Μ.Μ.Ε.» την Τετάρτη 11/07

Ακολουθεί αναλυτικά η πρόσκληση: