Ενισχύει τον στόλο μηχανημάτων της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Τις επιχειρησιακές της δυνατότητες βελτιώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας καθώς ενισχύει και εκσυγχρονίζει τον εξοπλισμό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων με νέα μηχανήματα έργου, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά σε παρεμβάσεις επειγουσών εργασιών, αλλά και σε περιπτώσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης ύψους 2,5 εκατ. ευρώ με τον ανάδοχο του έργου για την προμήθεια νέων μηχανημάτων έργου και βαρέων οχημάτων που θα συνεισφέρουν στην ικανότητά της υπηρεσίας  να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές της και στις απαιτήσεις των πολιτών.

Ειδικότερα, ο νέος εξοπλισμός αποτελείται από εκχιονιστικό με αλατιέρα, φορτηγό ανατρεπόμενο τριαξονικό, ρυμουλκό, φορτωτή, διαμορφωτή γαιών (γκρέιντερ), προωθητή γαιών (μπουλτόζα), καθώς επίσης δύο φορτωτές / εκσκαφείς και δύο ανυψωτικά μηχανήματα (κλαρκ), που στο σύνολό τους θα κατανεμηθούν σε όλη την Δυτική Ελλάδα με βάση τις επιμέρους λειτουργικές ανάγκες τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχή, προκειμένου να συνεισφέρουν σε καθαρισμούς και αποχιονισμούς, θα χρησιμοποιούνται για αποκαταστάσεις σε ποτάμια και δρόμους έπειτα από φυσικές καταστροφές, αλλά και για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων σε πρανή.