Ενημερωτική εκδήλωση από τον Δήμο Θέρμου για την Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού