Ενημέρωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου σχετικά με την ΔΕΥΑΑ

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:       

 

                              Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

                Αγαπητοί Συμπολύτενοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με την έναρξη του νέου έτους πρέπει να θεωρήσετε το βιβλιάριο πολυτεκνικής ιδιότητας και να προσκομίσετε στην ΔΕΥΑ  Αγρινίου τη σχετική βεβαίωση, προκειμένου να συνεχιστεί το ευεργέτημα της μείωσης της ύδρευσης κατά 50% .

 

Σας ευχόμαστε Καλή Χρονιά και δημιουργική

ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ