Εγκρίθηκε η είσοδος των πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια ανά την Επικράτεια

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου.

Αγαπητοί  Συμπολύτεκνοι,

Σας ενημερώνουμε ότι  το Γενικό Επιτελείο Στρατού (Δ/νση Εφοδιασμού Μεταφορών) αποδέχτηκε σχετικό αίτημα της ΑΣΠΕ και ενέκρινε την είσοδο των πολυτέκνων στα Στρατιωτικά Πρατήρια ανά την Επικράτεια, καθώς επίσης και στο Ειδικό Κέντρο Εφοδιασμού Μονάδων, με τις παρακάτω προυποθέσεις:

 

α)  Η είσοδος θα επιτρέπεται με την επίδειξη της πολυτεκνικής ταυτότητος ( βιβλιαρίου)

β) Η πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο) να είναι θεωρημένη από το Σύλλογο Πολυτέκνων –μέλος της ΑΣΠΕ , στο οποίο ανήκει οργανικά ο πολύτεκνος και να βρίσκεται σε ισχύ.

Γ ) Στην πολυτεκνική ταυτότητα (βιβλιάριο) να έχει  επικολληθεί το ένσημο της ΑΣΠΕ  και να έχει επικυρωθεί με  τη σφραγίδα του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων.

Τέτοια πρατήρια υπάρχουν στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπου υπάρχει Στρατός.

΄Οσοι βρεθείτε σ ΄αυτές τις πόλεις μπορείτε  με το πολυτεκνικό βιβλιάριο να κάνετε χρήση του ευεργετήματος αυτού.

 

                                                             ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ