Δ. Θέρμου και Πρόγραμμα I.C.E.

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΔ ΔΕ) – στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «I.C.E. – Innovation, Culture and Creativity for a new Economy – Καινοτομία, Πολιτισμός και Δημιουργικότητα για μία νέα Οικονομία», στο οποίο συμμετέχει – διοργανώνει την τέταρτη, και τελευταία για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, προγραμματισμένη ενημερωτική ημερίδα από τον πρώτο κύκλο των σχετικών ημερίδων.

τουρισμόςH ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Ναύπακτο σε συνέχεια άλλων τριών αντίστοιχων, που πραγματοποιήθηκαν σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο και Αμφιλοχία.

Η ημερίδα, η οποία αφορά την ενημέρωση των φορέων που αναφέρονται στις περιοχές των Δήμων Ναυπακτίας και Θέρμου και είναι δυνατό να εμπλακούν στο πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015 και ώρα 17:00 στο ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑ Ναυπάκτου.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει, μέσω της στήριξης στοχευμένων δράσεων έλξης επισκεπτών, στην ενίσχυση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Στόχος είναι η υποστήριξη από το πρόγραμμα της υλοποίησης, μέσω της αξιοποίησης της υπάρχουσας εμπειρίας των φορέων της περιοχής, πιλοτικών τουριστικών πακέτων (όπως 4ήμερα απόδρασης σε ετήσια βάση), τα οποία θα βασίζονται σε συνδυαστική προσέγγιση ενός ή περισσοτέρων θεματικών πεδίων στους τομείς της φυσιολατρείας, του πολιτισμού, του αθλητισμού, της λαογραφία και άλλα.

Μετά το τέλος του πρώτου κύκλου των σχετικών ενημερωτικών ημερίδων, που πραγματοποιούνται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και αναφέρονται στην καταγραφή των αναπτυξιακών στρατηγικών πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη, θα ακολουθήσει δεύτερος κύκλος αντίστοιχων ενημερωτικών συναντήσεων, αντικείμενο των οποίων θα είναι η επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να δομηθούν οι σχετικές προτάσεις των φορέων που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στον διαγωνισμό ιδεών – προτάσεων. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους που λήγει και το εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Δήμος Θέρμου, συμμετέχοντας, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών του δράσεων, στην προώθηση του προγράμματος, το οποίο συνάδει με τον στόχο της τουριστικής ανάδειξης της περιοχής αναφοράς του, που διαθέτει ισχυρό σχετικό συγκριτικό πλεονέκτημα, καλεί τα μέλη των Συλλόγων (Πολιτιστικών, Αθλητικών, Περιβαλλοντικών και άλλων), που αναφέρονται στην περιοχή αναφοράς του, όπως και οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για την κατάθεση σχετικών προτάσεων, να συμμετέχουν στην παραπάνω αναφερόμενη ενημερωτική ημερίδα.

Συγχρόνως, καλεί τους παραπάνω φορείς και τα σχετικά ενδιαφερόμενα πρόσωπα να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Δήμου Θέρμου (http://www.thermo.gov.gr), όπου έχει αναρτηθεί σχετική επιστολή της Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος (ΠΕΔ ΔΕ) και το σχετικό Δελτίο Τύπου, να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο αναρτημένο Έντυπο Καταγραφής και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του έργου (ice.pedde@gmail.com) ή στο fax 2610273693. Επίσης, οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία για την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, που θα ήταν χρήσιμη και αναγκαία, μπορεί να γνωστοποιηθεί στο ice.pedde@gmail.com.

Τονίζεται η σπουδαιότητα της συμμετοχής όλων των φορέων της περιοχής αναφορικά με την καταγραφή τόσο των δραστηριοτήτων όσο και των στοιχείων επικοινωνίας τους. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελέσουν μια βάση δεδομένων για το σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής, η οποία είναι απαραίτητο να υπάρχει στην προοπτική αξιοποίησης όχι μόνο του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος αλλά και άλλων σχετικών που θα ακολουθήσουν κατά την εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό δημόσιο προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η υλοποίηση των οποίων αναμένεται να ξεκινήσει εντός του τρέχοντος έτους.

Επιπλέον, τονίζεται η αναγκαιότητα συμμετοχής όσο το δυνατόν περισσότερων φορέων της περιοχής για τη δόμηση από κοινού μιας καινοτόμας πρότασης για υποβολή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, η οποία θα πρέπει να συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες θετικής αξιολόγησής της, όπως αρμόζει στο ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα, που διαθέτει αναφορικά με την τουριστική ανάπτυξη, η περιοχή εμβέλειας του Θέρμου, καθώς και η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του Θέρμου, της Τριχωνίδας και της Ναυπακτίας στην ολότητά της.

Επιδιωκόμενος στόχος θα πρέπει να είναι η προτεινόμενη δράση  να είναι επαναλαμβανόμενη, έτσι ώστε να καταστεί θεσμός και να συμβάλλει μ’ αυτόν τον τρόπο τα μέγιστα στον στόχο της προσέλκυσης τουριστικού ρεύματος προερχόμενου όχι μόνο από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό, όπως επιβάλλεται εξάλλου και από τη λογική του εν λόγω προγράμματος, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ αντίστοιχων περιοχών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Ο στόχος είναι φιλόδοξος αλλά όχι ανέφικτος, αφού υπάρχει το αναπτυξιακό υπόβαθρο για την περιοχή, αρκεί να υπάρξει η αντίστοιχη δράση της τοπικής κοινωνίας.

Ο βαθμός συμμετοχής και δημιουργικής συνεργασίας τόσο των φορέων όσο και των προσώπων, που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με δημιουργικές προτάσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα αποτελέσει σίγουρα προπομπό αντίστοιχων μελλοντικών δράσεων, και γι’ αυτό καθίσταται αναγκαία η συμμετοχή όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού εκπροσώπων φορέων και προσώπων με δημιουργικές σχετικές προτάσεις.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος στα τηλέφωνα 2661081070, 6975462130 (πληροφορίες Αλεξάκη Μυρτώ) ή 2610270097 (πληροφορίες Κολλιοπούλου Δ., Δρούλια Κ.).

Το έντυπο, όπως μας γνωστοποίησε σχετικά η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδος, πρέπει να συμπληρωθεί και να αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους έως τις 27/04/2015.

Τα σχόλια είναι κλειστά.