Δ.Αγρινίου: Συνεδρίαση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 12:00 θα συνεδριάσει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

tr.el. anast.

  1. 1. Γνωμοδότηση επί του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
  2. Γνωμοδότηση επί του προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Αγρινίου έτους 2018 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2018.