Δ. Αγρινίου: Πρόσληψη 12 ατόμων με δίμηνες συμβάσεις-Από σήμερα οι αιτήσεις

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου , διάρκειας δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2021.

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ότι για τις ανάγκες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2021, θα προχωρήσει στην πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας:

Οκτώ (8) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων

Δύο (2) ατόμων , κατηγορίας – κλάδου ΟΔΗΓΩΝ , με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) και Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφο

Δύο (2) ατόμων κατηγορίας – κλάδου ΥΕ Εργατών/τριών Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός Τεσσάρων (4) ημερών ήτοι από 6-8- 2021 έως και 9-8-2021 να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση , και να την υποβάλουν μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ στο e-mail: idox@agrinio.gr

Δείτε εδώ την ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Υποδείγματα αιτήσεων:

ΑΙΤΗΣΗ ΟΔΗΓΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Please follow and like us: