Δ. Αγρινίου: Ανάπλαση περιοχής Αγ. Ιωάννη Ρηγανά

Ένα ολοκληρωμένο δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμου προωθείται με την δημοπράτηση (23/ 03/2021)  του έργου   «Ανάπλαση περιοχής  Αγ. Ιωάννη  Ρηγανά» προϋπολογισμού   6.100.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)  από το Ε.Π. “Δυτική Ελλάδα 2014- 2020.

Η παρέμβαση συμβάλλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του φυσικού και  αστικού περιβάλλοντος μιας μεγάλης περιοχής  με τη δημιουργία ασφαλών υποδομών, την ενίσχυση του πρασίνου και τη δημιουργία χώρων αναψυχής. Συγκεκριμένα ανακατασκευάζεται το δίκτυο κίνησης των οχημάτων και κατασκευάζεται δίκτυο κίνησης ποδηλάτων και πεζών. Ο διαχωρισμός μεταξύ της κίνησης των οχημάτων και της κίνησης  ποδηλάτων και πεζών θα γίνεται µε φυσικό όριο τα υπάρχοντα αρδευτικά κανάλια. Ακόμη προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου Ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος του υπό κατασκευή ποδηλατοδρόμου.

Σε όλους τους κυκλοφοριακούς κόμβους θα κατασκευαστούν ράμπες  για AMEA,  για παιδικά καροτσάκια και άλλα τροχοφόρα αµαξίδια ενώ στον σχεδιασμό  έχει ληφθεί υπόψη η κίνηση πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων.

 

Συνολικά θα κατασκευαστούν:

– δίκτυο κίνησης οχημάτων μήκους 6.075,00 μ,

– δίκτυο κίνησης ποδηλάτων μήκους 6.075,00 μ,

– δίκτυο κίνησης πεζών μήκους 4.250,00 μ

 

 

Στη σημασία του έργου αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου : «Με ένα φιλόδοξο σχέδιο αναβαθμίζουμε  μια μεγάλη περιοχή του Δήμου Αγρινίου. Ο  Αγ. Ιωάννης  Ρηγανάς αποκτά ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο  και ταυτόχρονα ένα σύγχρονο περιβάλλον.  Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε έργα που δημιουργούν ασφαλείς συνθήκες για την  κίνηση, την αναψυχή και άθληση των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών,  την ένταξη του ποδηλάτου στην καθημερινότητα μας και την συνύπαρξη του µε τον πεζό. Αναδεικνύουμε το Αγρίνιο  και δημιουργούμε  την πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας».

Please follow and like us: