Δύο θέσεις ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής για άσκηση στην ειδικότητα

Ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε.

pde_left_grΗ Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδας ανακοινώνει πως με την αρ.Α3α/οικ.112782/30-12-2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ 138/Β/22-01-2015) εγκρίθηκε η μετατροπή μίας (1) θέσης  ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητας Αιματολογίας που έχει συσταθεί με την Α3β/4097/1989(ΦΕΚ 186/β/1989) Κ.Υ.Α. και μίας (1) θέσης ειδικευόμενου ιατρού ειδικότητα Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας που έχει συσταθεί με την Α3β/οικ.19847/1989 (ΦΕΚ 12/Β/1990) Κ.Υ.Α. στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ», μετατρέπονται  σε δύο (2) θέσεις ειδικευομένων ιατρών ειδικότητας Αγγειοχειρουργικής στο ίδιο Νοσοκομείο για πλήρη άσκηση στην  ειδικότητα αυτή.

Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων  σε πρώτη εφαρμογή θα γίνει ύστερα  από κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ιατρών είναι μεγαλύτερος του αριθμού των θέσεων.

Στην κλήρωση μπορούν  να συμμετέχουν οι γιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης-πρόσληψης. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν  και οι γιατροί  που έχουν υποβάλλει αιτήσεις για τη συγκεκριμένη ειδικότητα σε άλλα Νοσοκομεία ( εάν δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησής τους ) και με τον όρο ότι εφόσον  εξαχθούν με επιτυχή σειρά  από την κληρωτίδα θα ακυρωθούν οι αιτήσεις τους στα άλλα Νοσοκομεία, ενώ δεν ακυρώνονται  εφόσον δεν αναδειχθούν υποψήφιοι από την κλήρωση και το είχαν ρητά δηλώσει στην Υπηρεσία μας.

Η κλήρωση αφορά όλους όσους έχουν υποβάλλει αίτηση, ενώ όσοι από αυτούς δεν αναδειχθούν  για κάλυψη των θέσεων με την σειρά που κληρώθηκαν διαμορφώνουν τη νέα σειρά προτεραιότητας με την προϋπόθεση ότι το ενδιαφέρον τους να παραμείνουν στη νέα σειρά το είχαν γραπτά δηλώσει προ της κλήρωσης.

Το χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων είναι από 14-3-2015 έως και 27-3-2015 δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 06-4-2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ( Κανάρη 44-Πάτρα, 2ος όροφος, Γραφείο 1)  ενώπιον  Επιτροπής  που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στην οποία θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των υποψηφίων ιατρών.

Please follow and like us:

Τα σχόλια είναι κλειστά.