Δικαιολογητικά για Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης- δήλωσης ΟΣΔΕ 2015 ξεκίνησε.  Πρόκειται για μια κρίσιμη διαδικασία, ειδικά φέτος, που λόγω της εισόδου στη νέα ΚΑΠ και της κατάργησης των ιστορικών δικαιωμάτων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς απ’ τις δηλώσεις που τώρα θα υποβληθούν θα εξαρτηθούν οι επιδοτήσεις καθ’ όλη την εξαετία 2015-2020.

εαπ-1Υπενθυμίζουμε ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι συγκεκριμένα, παρατάσεις δεν θα δοθούν και όποιος δεν υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση θα χάσει τις επιδοτήσεις, ασχέτως αν καλλιεργεί εκτάσεις ή εκτρέφει ζώα. Ο εντοπισμός, η κωδικοποίηση και η ψηφιοποίηση των αγροτεμαχίων πραγματοποιείται από τα εκπαιδευμένα συνεργεία της Ένωσης Αγρινίου, με βάση το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο που διέθεσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη χρήση συγκεκριμένου λογισμικού.

Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της Ένωσης Αγρινίου, εμπειρία και η καλή οργάνωση του Συνεταιρισμού, αποτελούν την καλύτερη εγγύηση για τους αγρότες μας, οι οποίοι και δεν έχουν κάτι να ανησυχούν σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν επέλθει, οφείλουν, όμως, να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα και να συνεργάζονται με τα συνεργεία μας, διευκολύνοντας το δύσκολο αυτό έργο.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Φωτοτυπία ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 2014

Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής του ταυτότητας (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ).

Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου του.

Παραστατικά κατοχής ενοικιαζόμενων τεμαχίων ή τίτλους κατοχής για τα ιδιόκτητα (Συμβόλαια, Ε9 κλπ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ)

Αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων

Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

 

ΓΙΑ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Αντίγραφο της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1 2015) και δικαιολογητικά για ποσά που προκύπτουν από εμπορικές ή μισθωτές υπηρεσίες και ελευθέρια επαγγέλματα.

Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους ).

Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους ) .

Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου που να βεβαιώνει την ιδιότητα (για Δασεργάτες, Αλιεργάτες, Εργάτες γης, Μικροεπαγγελματίες, μόνιμους κάτοικους Δημοτικών ή Κοινοτικών Διαμερισμάτων πληθυσμού μέχρι 2.000 κατοίκων).

Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασφάλισης, πράσινο πιστοποιητικό του Οργανισμού Δήμητρα .

Σε περίπτωση φιλοξενίας το Ε1 2015 του ιδιοκτήτη κύριας κατοικίας.

 

ΓΙΑ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ Βεβαίωση ή Καλλιεργητικό Σχέδιο.

e-ea.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.