Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Παλαμά στο Αγρίνιο για 2,5 μήνες

Στο πλαίσιο κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΠΑΛΑΜΑ, ΓΕΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΟΡΜΟΥ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» θα γίνουν εργασίες  ανακατασκευής της οδού Παλαμά.

Λόγω του είδους των εργασιών απαιτείται η διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της οδού Παλαμά, από σήμερα, από την οδό Μαβίλη έως την οδό Παπαϊωάννου, οι εργασίες πρόκειται να διαρκέσουν περίπου 2,5 μήνες.

Η κυκλοφορία οχημάτων στις υπόλοιπες οδούς της περιοχής θα διεξάγεται κανονικά.