Δημοσιεύθηκαν οι ειδικές ενισχύσεις

Στα 10 ευρώ το στρέμμα καθορίζεται το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2014, ενώ στα 190 ευρώ η πρόσθετη ενίσχυση και 90 ευρώ η συμπληρωματική για μοσχίδες και 60 ευρώ και 37 ευρώ αντίστοιχα για θηλάζουσες αγελάδες, με αντίστοιχες υπουργικές αποφάσεις.

αγροτΗ δημοσίευση των αποφάσεων στο ΦΕΚ 542/Β/6.4.2015 ανοίγει το δρόμο για την πληρωμή, η οποία σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έχει τοποθετηθεί να γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Αναλυτικά, βάσει των αποφάσεων ισχύουν τα εξής:

1) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης αντίστοιχα είναι το εξής:

α) 190 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και

β) 90 ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη μοσχίδα αναπαραγωγής κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

2) Το ύψος της πρόσθετης ενίσχυσης και της συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα αντίστοιχα είναι το εξής:

α) 60 ευρώ πρόσθετη ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.

β) 37 ευρώ συμπληρωματική ενίσχυση ανά επιλέξιμη θηλάζουσα αγελάδα.

 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της και αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος 2014.

Για το σκληρό σιτάρι, το ποσό της ειδικής στήριξης σκληρού σίτου για το έτος 2014 καθορίζεται στα 100 €/ha.

Για περισσότερα δείτε το ΦΕΚ 542/Β/6.4.2015

paseges.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.