Δημοπρατείται η κατασκευή του Κλειστού Προπονητηρίου στο Αντίρριο

Βασίλης Γκίζας: «Προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη περιοχή».

 

 Ο Δήμος Ναυπακτίας ενημερώνει ότι, δημοπρατείται η κατασκευή του Κλειστού Προπονητηρίου στο Αντίρριο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και τη «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπίων βασικών υπηρεσιών για τον αγροτική πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών». 

Το έργο, προϋπολογισμού 304.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 προσέγγιση CLLD Leader» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από ίδιους πόρους του Δήμου Ναυπακτίας.

Σημειώνεται πως, το αίτημα για τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου είχε υποβληθεί από την προηγούμενη δημοτική αρχή στο CLLD Leader, ωστόσο λόγω της απουσίας μελετών έλαβε χαμηλή βαθμολογία.  Η νέα δημοτική αρχή, εντάσσοντάς το στις βασικές προτεραιότητές της, προχώρησε το σύνολο των μελετών, Τοπογραφική, Αρχιτεκτονική και Ηλεκτρομηχανολογική, αλλά και στη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και την έκδοση της οικοδομικής άδειας, εξασφαλίζοντας έτσι τη χρηματοδότηση μέσω της υπερδέσμευσης τον Οκτώβριο του 2019.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο Δήμαρχος Ναυπακτίας κ.Βασίλης Γκίζας δήλωσε: «Με την κατασκευή του Προπονητηρίου, οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αντιρρίου ενισχύονται και αναβαθμίζονται.  Το έργο αυτό θα λειτουργήσει ως προστιθέμενη αξία για την ευρύτερη περιοχή και ως σημείο αναφοράς για τους δημότες.  Θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των Υπηρεσιών του Δήμου μας, όπως επίσης και τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό κ.Δημήτρη Γαβριηλίδη που συνέβαλε ουσιαστικά στη σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέτης του Προπονητηρίου.  Με συνεργασία και σωστό προγραμματισμό επιτυγχάνουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα».

 

Please follow and like us: