Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022.