Δείτε live τη συνεδρίαση του Δ.Σ για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο ζωντανά τη συνεδρίαση του Δ.Σ για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου.

https://www.youtube.com/channel/UCw64Tcvs6PvhGRzCSVu6iXA/live

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2020. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης).
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

2.Έγκριση εξώδικου συμβιβασμού.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 236/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής – Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

3.     Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).