Δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα για τους Ειδικούς Φρουρούς

Μεγάλη η συμμετοχή στην Αιτ/νία .

Σύμφωνα με το έγκυρο ρεπορτάζ του agrinioreport.com χθες για την άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των αριθμό των αιτήσεων που κατατέθηκαν στον Νομό (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)  , ακολουθεί η ανακοίνωση από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και οι πίνακες αναλυτικά με όλα τα ονόματα νόπως έχουν δημοσιευθεί .

 

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης των πινάκων των κατ΄ αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων και αυτών που δεν πληρούν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις για πρόσληψη ως Ειδικοί Φρουροί, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη, προβλέπεται δικαίωμα σε όλους τους/ις υποψηφίους/ες να ασκήσουν ένσταση κατά αυτών. Η αποκλειστική προθεσμία και η διαδικασία υποβολής της ένστασης ορίζεται στην υποπαρ. 1 της παρ. Γ του κεφαλαίου V της υπ΄ αριθ. 6000/2/6270-ογ΄ από 06-08-2019 προκήρυξης.

Στην ένσταση δέον είναι να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του/ης υποψήφιου/ας, ο Α.Μ.Κ.Α., η κατηγορία για την οποία υπέβαλε αίτηση συμμετοχής, καθώς και η Διεύθυνση Αστυνομίας, σε υφιστάμενο Αστυνομικό Τμήμα της οποίας υπέβαλε αίτηση συμμετοχής.

Δείτε εδώ τον πινάκα κατ΄αρχήν πληρούντων τα προσόντα κατά φθίνουσα σειρά μορίων.

Δείτε εδώ τον πινάκα υποψήφιων που δεν πληρούν τα προσόντα.

Δείτε εδώ την σχετικη Ανακοίνωση.

Σημείωση: Για ευκολότερη αναζήτηση ανοίγουμε το pdf, πατάμε ctrl+f ανοίγει τετραγωνίδιο αναζήτησης, αναγράφουμε το όνομα και πατάμε αναζήτηση.