Δείτε τις τιμολογήσεις στον χώρο στάθμευσης στο Δημοτικό Πάρκινγκ Αγρινίου

Στην δημοσιότητα δόθηκε από τον Δήμο Αγρινίου το τιμολόγιο χώρου στάθμευσης της Εταιρείας Στάθμευσης Αγρινίου-Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α .
Δείτε αναλυτικά τις  χρεώσεις ανά ώρα, σε 24ωρη, μηνιαία και ετήσια χρέωση:

Πρώτη ώρα:  Ένα (1) Ευρώ.
Δεύτερη ώρα και μετά : 0,50 Ευρώ.
24ωρη χρέωση:     10.00 Ευρώ
 Μηνιαία χρέωση:  60,00 Ευρώ
 Ετήσια χρέωση:    600,00 Ευρώ