-->

Δήμος Αγρινίου: Δείτε τους πίνακες με τα ονόματα για τις σχολικές καθαρίστριες

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοινώνει ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων που αφορούν την Ανακοίνωση αριθ.ΣΟΧ 3/2021 Δήμου Αγρινίου, για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων για το Διδακτικό έτος 2021-2022. (εκ παραδρομής στον αρχικό πινάκα δεν υπολογίστηκε ορθά η μοριοδότηση των αιθουσών).


ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΩ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση idox@agrinio.gr


Οι πίνακες αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγρινίου στις 8/9/2021 και αναρτήθηκαν και στο Διαύγεια και στον ιστότοπο του Δήμου Αγρινίου την ίδια ημέρα.

Please follow and like us: