Γ.Ν.Αγρινίου: 6 θέσεις μονίμων γιατρών επείγουσας ιατρικής για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Στη Διαύγεια η απόφαση με την οποία δημιουργούνται για το Νοσοκομείο Αγρινίου 6 θέσεις μονίμων γιατρών επείγουσας ιατρικής για το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Γ.Ν. Αγρινίου εντός 1

Οι θέσεις προστίθενται στον υφιστάμενο οργανισμό και θα προκηρυχθούν πολύ σύντομα ώστε σε λίγους μήνες στο νοσοκομείο μας, μαζί με την έναρξη της διαλογής, να υπάρχει ένα βελτιωμένο – σύγχρονο και με ανθρώπινο πρόσωπο τμήμα για τις ανάγκες των πολιτών.
Συνολικά με την Υπουργική Απόφαση συστήνονται 465 οργανικές θέσεις για τα ΤΕΠ και κατανέμονται σε διάφορα νοσοκομεία της χώρας (αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη κίνηση και τις μεγαλύτερες ανάγκες).

(ΑΔΑ: 6ΕΤΗ465ΦΥΟ-ΕΛΒ – Κατανομή τετρακοσίων εξήντα πέντε (465) οργανικών θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ., για τη βελτίωση της λειτουργίας των Αυτοτελών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.), σε Δημόσια Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.)

Δείτε ΕΔΩ την απόφαση.