Γ.Ν. Αγρινίου: Πρόσληψη ενός επικουρικού Παθολόγου και ενός επικουρικού Παιδιάτρου

Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας-Ν.Μ. Αγρινίου ανακοινώνεται ότι, ανέλαβε  υπηρεσία στις 12/10/2018  η επικουρικός Παιδίατρος  και σήμερα 15/10/2018 η επικουρικός Παθολόγος με διάρκεια σύμβασης δύο(2) έτη.

Η ανωτέρω εξέλιξη ενισχύει σημαντικά το έμψυχο δυναμικό και την καλύτερη υποστήριξη της Παιδιατρικής και Παθολογικής  Κλινικής του Νοσοκομείου μας.

 

 

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης