Γραμματεία Επαγγελματιών Οπλιτών ΠΟΜΕΝΣ: Κύριε Τσακλόγλου να δοθεί άμεσα λύση στο συνταξιοδοτικό των ΕΠ.ΟΠ.

Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,

Η Γραμματεία θεμάτων ΕΠ.ΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ αναγκάζεται να σας μεταφέρει την αγωνία και την ανασφάλεια που βιώνει το Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό του θεσμού των ΕΠ.ΟΠ, για απαντήσεις σας σε Κοινοβουλευτικό έλεγχο αναφορικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς του θεσμού.

Τα τελευταία δύο (2) συναπτά έτη που το θέμα του θεσμού αναφορικά με την αυτεπάγγελτη αποστρατεία έχει αναδειχθεί δεόντως, εμμένετε στις απαντήσεις σας ότι στη περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας το προσωπικό δεν τυγχάνει του δικαιώματος της συνταξιοδότησης αλλά θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται εκτός ενόπλων δυνάμεων μέχρι τη κατάληψη των κατά περίπτωση ηλικιακών ορίων που απορρέουν από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Πιο συγκεκριμένα, σε κείμενο των απαντήσεων σας αναφέρετε τα κάτωθι:

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 2936/2001, το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Επαγγελματιών Οπλιτών διέπετε από τις εκάστοτε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις για τους ομοιόβαθμους τους Μονίμους Υπαξιωματικούς μη Παραγωγικών Σχολών.

2. Όπως προκύπτει από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 8 και της παρ. 2α του άρθρου 39 του Ν.Δ. 445/1974, οι Υπαξιωματικοί που συμπληρώνουν το 50ο έτος της ηλικίας τους αποστρατεύονται χωρίς προηγούμενη κρίση, με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Κλάδου, εντός μηνός από την κατάληψη του ορίου ηλικίας.

Επιπλέον, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 προβλέπεται ότι τα στελέχη των ΕΔ που εμπίπτουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου, στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που δεν θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010 και απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως, εκτός των περιπτώσεων επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του χρόνου που αντιστοιχεί στα τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής υπηρεσίας ή με τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας.

Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που ασφαλίζονται στο πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01.01.2013 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συμπληρώνουν:

α. το 67° έτος της ηλικίας με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) ή το 62ο έτος της ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης (ή 12.000 η.α.) για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος,

β. το 62ο έτος της ηλικίας, με τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης (ή 4.500 η.α.) για την λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται επιπλέον η συμπλήρωση τουλάχιστον 100 ημερών ασφάλισης ανά έτος την τελευταία πενταετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη για τους μέχρι 31.12.1992 ασφαλισμένους και β. τουλάχιστον 750 ημερών ασφάλισης συνολικά την τελευταία πενταετία πριν από το έτος που υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη για τους από 1.1.1993 ασφαλισμένους.

Κε Υπουργέ,

Αναφορικά με τα γραφόμενα σας στην παρ. 1 του παρόντος, και πιο συγκεκριμένα για την υπαγωγή του συνταξιοδοτικού καθεστώς με τους Μόνιμους Υπαξιωματικούς Μη Παραγωγικών Σχολών, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα όρια ηλικίας του Ν.Δ. 445/74 έχουν καταργηθεί για όλους τους θεσμούς μη παραγωγικών σχολών, και συγκεκριμένα για τον θεσμό των ΕΜΘ έγινε η τελευταία τροποποίηση με τον ν. 4609/09 και για τους οποίους καταργήθηκαν  τα ηλικιακά όρια εξαίροντας τον θεσμό των ΕΠΟΠ.

Επιπλέον, στις επόμενες 2 παραγράφους δημιουργείται σύγχυση, καθόσον στην μία παράγραφο αναφέρεται ότι τα στελέχη των ΕΔ που εμπίπτουν στη συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου και θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1.1.2015 και μετά, δικαιούνται σύνταξη, εφόσον έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό (60ό) έτος της ηλικίας τους ή σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας και στην παρακάτω παράγραφο εξομοιώνονται οι στρατιωτικοί με άλλες εργασιακές κατηγορίες.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η Γραμματεία ΕΠΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ παραθέτει τη κείμενη νομοθεσία που ρυθμίζει το συνταξιοδοτικό σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αποστρατείας ήτοι το Π.Δ. 169/2007 (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) όπου στο 26 αναφέρονται τα κάτωθι:

«1. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη:

Β. Αν απομακρυνθεί από τις τάξεις γιατί καταλήφθηκε από το όριο ηλικίας και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία πλήρη δεκαετή πραγματική, εφόσον αμέσως πριν από την κατάληψη από το όριο ηλικίας έχει πλήρη τριετή συνεχή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.»

Επιπλέον, κατά τον Ν. 4387/2016 και στο άρθρο 34 αναφέρονται:

«β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.»

Διαπιστώνουμε την απουσία της παραπάνω νομοθεσίας από τις απαντήσεις σας και ως εκ τούτου η πολιτεία δεν τίθεται να προχωρήσει σε συνταξιοδότηση σε περίπτωσης αυτεπάγγελτης αποστρατείας λόγω κατάληψης των ορίων ηλικίας του Ν.Δ.445/74, στην ηλικία των 50 ετών.

Η Γραμματεία ΕΠ.ΟΠ της ΠΟΜΕΝΣ, σας μεταφέρει το κλίμα δυσαρέσκειας και ανασφάλειας που επικρατεί στις τάξεις των χιλιάδων Επαγγελματιών Οπλιτών μετά των οικογενειών τους. Με την επικείμενη αποχώρηση των πρώτων συναδέλφων, την μη βούληση της πολιτείας να λύσει αυτό το θέμα σχεδόν 4 χρόνια που αναδεικνύεται και τη διάσταση που παίρνει το θέμα στο δημόσιο διάλογο, πλήττεται το γόητρο του Επαγγελματία Οπλίτη και ταυτόχρονα αποτρέπεται το κίνητρο εισόδου νέων ανθρώπων στις Ένοπλες Δυνάμεις, όταν βλέπουν ότι το επάγγελμα του στρατιωτικού δεν μπορεί να δώσει την σταθερότητα και αξιοπιστία που ευαγγελίζεται ότι προσφέρει.

Η λύση πρέπει να δοθεί άμεσα, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την απόδοση στο προσωπικό τα δικαιούμενα από τη πολιτεία, χωρίς διακρίσεις, με αίσθημα δικαιοσύνης και ισονομίας.

Τέλος, η Γραμματεία επιθυμεί θεσμική συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων της ΠΟΜΕΝΣ και της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τον εποικοδομητικό διάλογο και τη περαιτέρω διευκρίνηση των ως άνω θεμάτων.

Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ: Επχιας (ΠΖ) Νικόλαος Αντωνόπουλος

Αναπληρωτής Γραμματέας Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ: Επχιας (ΤΘ) Κων/νος Μαργαριτόπουλος

Τομεάρχες   Θεμάτων ΕΠ.ΟΠ: Επχιας (ΜΧ) Βάϊος Γκόρας

Επχιας (ΠΖ) Χρήστος Χατζίδης

Λχιας (ΠΖ) Αποστολία Κακαρίκου

Εσμιας (ΟΠΥΡ) Φωκίων Αποστολίδης

Εσμιας (ΟΤΕΤΗ) Βικτωρ Τσουκας

Λχιας(ΠΒ) Γιάννης Κοντούλης

Λχιας(ΕΜ) Δημήτρης Κοντογιώργος

 

 

pomens.gr