Βιωματικές εκπαιδεύσεις από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων

Στη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων έχουν εκπαιδευτεί σε κρίσιμα ζητήματα της ορθής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς 15.913 εργαζόμενοι και στελέχη εταιρειών και 46.598 στρατευμένοι ενώ περισσότεροι από 220.000 μαθητές όλων των βαθμίδων και 5.500 εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει τα πιστοποιημένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

Ανταποκρινόμενο στη νέα κανονικότητα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» συνεχίζει και υλοποιεί με επιτυχία τα πιστοποιημένα  καινοτόμα εκπαιδευτικά του προγράμματα -αναγνωρισμένα διεθνώς ως καλές πρακτικές- για θέματα Οδικής Ασφάλειας σε εργαζόμενους εταιρειών και στελέχη Στρατιωτικών Μονάδων.

Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν ήδη βιωματικές εκπαιδεύσεις, με τη χρήση προσομοιωτών τελευταίας τεχνολογίας. Οι εκπαιδεύσεις υλοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις εταιρειών,  εκπαιδευτικά κέντρα Στρατιωτικών μονάδων, καθώς και στο εκπαιδευτικό κέντρο ΟΤΕAcademy

Το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» συμπλήρωσε φέτος 15 χρόνια συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του με προσήλωση στο όραμα του για ένα κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα.

Στη διάρκεια των τελευταίων 10 χρόνων έχουν εκπαιδευτεί σε κρίσιμα ζητήματα της ορθής οδικής και οδηγικής συμπεριφοράς 15.913 εργαζόμενοι και στελέχη εταιρειών και 46.598 στρατευμένοι, ενώ περισσότεροι από 220.000 μαθητές όλων των βαθμίδων και 5.500 εκπαιδευτικοί έχουν παρακολουθήσει τα πιστοποιημένα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής του Ινστιτούτου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, λαμβάνονται υπόψη όλα τα μέτρα ασφαλείας και οι κανόνες ατομικής και συλλογικής υγιεινής για την πρόληψη και τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Άλλωστε, η πρόληψη είναι στην καρδιά του Ινστιτούτου: Πρόληψη για τον Covid-19,  Πρόληψη για τα Τροχαία Δυστυχήματα.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 8620150, 6984111206, www.ioas.gr

Σχετικά με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» αποτελεί ανεξάρτητο Μη Κυβερνητικό Οργανισμό που ιδρύθηκε το 2005 με όραμα έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα και σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη στήριξη της Πολιτείας σε πολιτικές και δράσεις πρόληψης για τη μείωση της τροχαίων δυστυχημάτων, μέσα από την ενημέρωση, έρευνα και εκπαίδευση για την πρόληψη των τροχαίων συμβάντων.

http://www.ioas.gr/

 

Please follow and like us: