Α.Δ. Ακαρνανίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τον εορτασμό του Πολιούχου της Αμφιλοχίας, Αγίου Αθανασίου

Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την ασφαλή λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας, κατά τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης της Αμφιλοχίας, Αγίου Αθανασίου, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ.κ. Ιερώνυμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Την υπ’ αριθμ. 6325/18/101134 από 15/1/2018 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Αμφιλοχίας

και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Αθανασίου.

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την Πέμπτη 18/1/2018, Ημέρα εορτασμού του Πολιούχου της πόλης της Αμφιλοχίας:

α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, από ώρα 07.00΄ μέχρι 13.30΄ώρα , στις  δημοτικές οδούς: Γεροθανασαίων (από το ύψος του Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου έως την συμβολή της με την οδό Νικολάου Στράτου), Νικολάου Στράτου (από την συμβολή της με την οδό Γεροθανασαίων έως τον κόμβο Αμφιλοχίας), Γεωργίου Στράτου (από τον κόμβο Αμφιλοχίας έως την οδό Αγίου Αθανασίου), Αγίου Αθανασίου και Καραπάνου, προκειμένου στο δρομολόγιο αυτό, να γίνει με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς εικόνας του Αγίου Αθανασίου.

β) Τη σταδιακή προσωρινή ακινητοποίηση των κυκλοφορούντων οχημάτων ή την εκτροπή αυτών μέσω παρακαμπτήριων οδών, από ώρα 10.30΄ μέχρι την 11.00΄ ώρα στις ανωτέρω δημοτικές οδούς καθώς και στην οδό Ανδρέα Στράτου στον κόμβο Αμφιλοχίας.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης – στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης  την 18/1/2018  και ώρα 07.00΄ .

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Αμφιλοχίας.

 

 

Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

Αστυνομικός Διευθυντής