Αυτή είναι η δήλωση που προτείνεται από έγκριτους νομικούς για τους γονείς

Όποιος γονέας θέλει την υιοθετεί για να προστατέψει τα παιδιά του.

Μας το ζητήσατε πολλοί γονείς μετά από επικοινωνία που είχατε μαζί μας και έτσι ακολουθεί η δήλωση που καταθέτουν οι γονείς στα σχολεία. Πρέπει να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου από την Δ/ση του σχολείου και βεβαίωση.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 2

Προς κον Διευθυντή του ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.
Οι υπογράφοντες …………………………………………………….., δηλώνουμε ότι δεν θα
φοιτήσει ο/η γιος/θυγατέρα μας …………………….στην …….. ́ Τάξη του σχολείου σας, όσο
ισχύει η εκ του νόμου υποχρεωτικότητα της χρήσης μάσκας. Σημειώνεται ότι η απόφασή
μας αυτή ουδεμία ποινική διάταξη παραβιάζει, αφού η σχετική διάταξη του Ποινικού
Κώδικα έχει καταργηθεί.
Την απόφασή μας αυτή τη στηρίζουμε σε δύο δεδομένα:
Αφενός, στην επιστημονική παραδοχή περί επικινδυνότητας της χρήσης μάσκας
από τον πληθυσμό, τόσο από τον γενικό όσο και ειδικώς από τα παιδιά, παραδοχή η οποία
υπήρξε από πολλούς επιστήμονες, τόσο της επιτροπής των εμπειρογνωμώνων του
Υπουργείου Υγείας, όπως είναι οι λοιμωξιολόγοι Σωτήριος Τσιόδρας και Νικόλαος Σύψας
όσο εκτός της επιτροπής αυτής, όπως είναι ο παιδίατρος Αναστάσιος Χατζής. Μπορεί οι
ανωτέρω, όλως ενδεικτικώς αναφερόμενοι, επιστήμονες, οι οποίοι είχαν επικαλεστεί
πληθώρα μελετών που τεκμηρίωναν την ανωτέρω επιστημονική παραδοχή, να έκαναν
στροφή 180 μοιρών και να υποστηρίζουν σήμερα τα ακριβώς αντίθετα, πλην όμως δεν
έχουν επικαλεστεί τις αντίστοιχες επιστημονικές μελέτες που να δικαιολογούν τη στροφή
αυτή και κυρίως να καταρρίπτουν τις μελέτες εκείνες που επικαλούντο και τεκμηρίωναν
την αρχική ξεκάθαρη θέση τους, ώστε, και σε κάθε περίπτωση, η αντιφατική στάση των
επιστημόνων αυτών και κατ’ επέκταση η αντίστοιχη κυβερνητική στάση έναντι της
χρήσης μάσκας, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα σύγχυσης και αβεβαιότητας γύρω από
την ασφάλεια της χρήσης μάσκας από τον/την γιο/θυγατέρα μας, καθιστώντας
απαγορευτική τη φοίτησή της υπό τις συνθήκες αυτές.

Αφετέρου, λαμβάνοντας υπόψη την καθολική επιστημονική και κατ’ επέκταση
κυβερνητική παραδοχή περί της μεγάλης μεταδοτικότητας και σοβαρής επικινδυνότητας
του ιού Covid-19, σε συνδυασμό με την παράλληλη καθολική επιστημονική και
κυβερνητική παραδοχή ότι η χρήση μάσκας περιορίζει αλλά δεν μηδενίζει τις πιθανότητες
να μεταδοθεί ο ιός αυτός στην θυγατέρα μας, κρίνουμε ότι η απόφασή μας να την
στείλουμε στο σχολείο υπό τις συνθήκες αυτές πιθανής βλάβης της υγείας της, θα
συνιστούσε έκθεσή του/της σε κίνδυνο της υγείας και της ζωής του.

Περαιτέρω, και σε περίπτωση που υπό οποιεσδήποτε συνθήκες αποφασίσουμε να

στείλουμε τον/ην υιό/θυγατέρα μας στο σχολείο, σας δηλώνουμε τα κάτωθι:

-Σε περίπτωση που επιχειρηθεί από οποιονδήποτε οιαδήποτε ιατρική πράξη στην
θυγατέρα μας, έχετε εκ του νόμου υποχρέωση να μας ειδοποιήσετε και να μην επιτρέψετε
χωρίς την παρουσία μας την πράξη αυτή στον/στην γιο/θυγατέρα μας, άλλως σας
δηλώνουμε ότι εκτός από τους υπεύθυνους κάθε φορά ιατρικούς φορείς, θα αναζητήσουμε
τις σχετικές αστικές και ποινικές ευθύνες και από εσάς.

-Την απόφασή μας σχετικά με την επιχειρούμενη κάθε φορά ιατρική πράξη, ιδία
δε αυτήν του δειγματοληπτικού τεστ, και αφού προηγουμένως ειδοποιηθούμε, θα τη
γνωστοποιήσουμε στους αρμόδιους κάθε φορά φορείς που τυχόν επισκεφτούν προς τούτο
το σχολείο. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το απόλυτο δικαίωμα να ζητήσουμε την
έγγραφη αιτιολόγηση της απόφασης για τη διενέργεια της ιατρικής πράξης, αλλά και το
απόλυτο επίσης δικαίωμα, είτε της παρουσίας δικού μας ειδικού επιστήμονα κατά τη
διενέργεια της ιατρικής πράξης, είτε να επιμεληθούμε εμείς της διενέργειάς της σε ιατρικό
χώρο της δικής μας επιλογής και εμπιστοσύνης, αφού ο νόμος 4682/2020 δεν αποκλείει σε
καμία περίπτωση το δικαίωμά μας αυτό και ούτε θα συνιστούσε μη συμμόρφωση η

επιλογή μας να διενεργηθεί η ιατρική πράξη σε ιατρικό χώρο της επιλογής μας.

-Τέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4682/2020, προβλέπεται η
υποχρεωτικότητα των ιατρικών πράξεων αλλά και του περιορισμού ενηλίκων και
ανηλίκων, αφού ο νόμος δεν ξεχωρίζει, ακόμη και σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, ακόμη και
με “εύλογες υπόνοιες”. Με τις διατάξεις αυτές, ο/η γιος/θυγατέρα μας, με “εύλογες
υπόνοιες”, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ακόμη και από ένα απλό συνάχι ή
βήχα, μπορεί να μεταφερθεί με απόφαση του “αρμοδίου κάθε φορά οργάνου” έως και στις
εγκαταστάσεις αυτές.

-Πλην όμως, εσείς υποχρεούστε να εφαρμόσετε τις ειδικότερες οδηγίες που επί
τούτου εστάλησαν από τον Ε.Ο.Δ.Υ. στο σχολείο το οποίο διευθύνετε. Σύμφωνα με αυτές,
σε περίπτωση που ένα παιδί παρουσιάσει συμπτώματα covid-19, τα οποία βεβαίως θα
μπορούσαν να είναι συμπτώματα οποιουδήποτε κορωνοϊού ή του ιού της γρίπης, θα
καλούνται υποχρεωτικά οι γονείς να το παραλαμβάνουν και να το μεταφέρουν στο σπίτι.
Ως εκ τούτου σας καθιστούμε υπεύθυνο της τήρησης των ειδικών αυτών οδηγιών του
Ε.Ο.Δ.Υ., οι οποίες εν προκειμένω υπερισχύουν των διατάξεων του νόμου 4682/2020. Σας
δηλώνουμε ότι σε αντίθετη περίπτωση θα στραφούμε δικαστικά και εναντίον σας και όχι
μόνο κατά αυτών που θα επιχειρήσουν να μεταφέρουν την θυγατέρα μας εκτός του χώρου
ευθύνης σας, για το αδίκημα της αρπαγής κατά τις διατάξεις του άρθρου 322 του Ποινικού
Κώδικα.

-Σας ενημερώνουμε ότι έχει επιδοθεί εξώδικο αίτημα από 30.000 γονείς στην
Υπουργό Παιδείας, στο οποίο εξηγούνται αναλυτικά οι λόγοι για τους οποίους έχουν
αποφασίσει να μη στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, ιδία έναντι όσων
αποφάσισαν το μέτρο της υποχρεωτικότητας της μάσκας στα σχολεία και των
επιστημόνων που το εισηγήθηκαν,

Αγρίνιο, 14 Σεπτεμβρίου 2020
Οι δηλούντες γονείς

Please follow and like us: