ΑΣΕΠ: Αντίστροφη μέτρηση για 144 προσλήψεις στα ΚΕΠ

Κλείνουν οι αιτήσεις στην 7Κ/2021 προκήρυξη.

 

Κλείνουν αύριο Παρασκευή, 23 Ιουλίου, οι αιτήσεις στην προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ (asep.gr) για 144 μόνιμες προσλήψεις στα ΚΕΠ της χώρας, μετά από ολιγοήμερη παράταση που ανακοινώθηκε.

Μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 144 μόνιμοι υπάλληλοι στα ΚΕΠ των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος κάτοχοι όλων των τίτλων σπουδών.

  • Ειδικότερα, για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτά πτυχία οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής
  • Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γίνονται δεκτοί τίτλοι σπουδών οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής
  • Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποδεκτά γίνονται πτυχία, διπλώματα ή απολυτήριος τίτλος σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας

Θέσεις ανά κλάδο:

  • 59 – ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
  • 32 – ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)
  • 53 – ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.)

Η προκήρυξη των ΚΕΠ (7Κ/2021) κάνει αποδεκτές όλες τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν με την ιδιότητα του “υπαλλήλου γραφείου”.

Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να κάνουν λάθος. Η ιδιότητα του “υπαλλήλου γραφείου” εμπίπτει στη γενική εμπειρία και αποδίδει 7 μονάδες ανά μήνα έως 84 μήνες.

Συνεπώς, εάν ένας υποψήφιος έχει “γράψει” 84 μήνες προϋπηρεσίας ως “υπάλληλος γραφείου”, κερδίζει 588 μονάδες.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε την προκήρυξη.

 

 

workenter.gr

Please follow and like us: