Απόφαση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του οδικού δικτύου της Δ.Α. Ακαρνανίας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

– Έχοντας υπόψη:

  1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 πργ. 2 του N. 2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  2. 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ30/Δ5α/73567 από 11/14.03.2022 (Β΄ 1144) Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα», ως τροπ. με την υπ’ αριθμ. Δ30/Δ5α/301162 από 29.09/06.10.2022 (Β΄ 5190) ομοία.

3.Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Α-164) «Αναδιάταξη-Αναδιοργάνωση, σύσταση και

λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας, και

 

αποσκοπούντες στη διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των αυτοκινήτων οχημάτων σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας,

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 

Άρθρο (1)

1.Τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, προδιαγραφών σύμφωνων με το άρθρο 2 της ανωτέρω υπό στοιχ. 2 Υπουργικής Απόφασης, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, από ώρα 12:00΄ της σήμερον 05/02/2023 και μέχρι νεοτέρας, στο τμήμα της Επαρχ. Οδού Καλλιθέας – Προυσού, από το 14ο χλμ (θέση Αγ. Παρασκευή ), έως το 18ο χλμ (θέση Αραποκέφαλα), όρια με Νομό Ευρυτανίας.

  1. Α. Ως «αντιολισθητικά» νοούνται οι αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Β. Ως ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα) νοούνται τα ελαστικά για χρήση σε συνθήκες χιονόπτωσης δηλαδή εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου όπως υφίσταται στο Προσάρτημα 1 του Παραρτήματος 7 του Κανονισμού 117 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη(ΟΕΕ/ΗΕ) και χαρακτηριστικό M+S.

  1. 3. Ο έλεγχος ύπαρξης κατάλληλων αντιολισθητικών μέσων διενεργείται με οπτικό έλεγχο από τις ελεγκτικές Αρχές.
  2. Η τοποθέτηση των αντιολισθητικών μέσων πραγματοποιείται σε κατάλληλο και ασφαλές σημείο του οδικού δικτύου που δε δημιουργεί εμπόδια στην οδική κυκλοφορία, λαμβανομένων από τους οδηγούς όλων των απαραίτητων μέτρων σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (π.χ. προειδοποιητικό τρίγωνο σε ικανή απόσταση).

 

ΑΡΘΡΟ (2)

Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3862/2010.

 

ΑΡΘΡΟ (3)

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 26 και 27 του άρθ. 81 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999), ως ισχύει (διοικητικό πρόστιμο 40,00€).

Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου, ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.

 

-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

Please follow and like us: