Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο Θέρμο για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις στην μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις δημοτικές οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Κοσμά Αιτωλού, Τάκη Αραπογιάννη, Κων/νου Διαλέτη και Θανασούλη στο Θέρμο Αιτωλ/νίας, την 23 και 24 Αυγούστου 2017, ενόψει των θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού».

13835627_1419073801452568_1139470316_o

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Κ.Ο.Κ. που κυρώθηκε με το Νόμο 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999)
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164)«Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
  4. Το πρόγραμμα θρησκευτικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Αγίου Κοσμά Αιτωλού του Δήμου Θέρμου.
  5. Την υπ’ αριθμ. 6322/17/1593934 από 08/08/2017 αναφορά του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμου.

και αποσκοπούντες

στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς Α.Τ. Θέρμου, λόγω πραγματοποίησης θρησκευτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στη μνήμη του Αγίου Κοσμά Αιτωλού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

α) Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων την 23/08/2017 και 24/08/2017 από ώρα 16.00΄ μέχρι την 23.00΄, στις δημοτικές οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Κοσμά Αιτωλού, Τάκη Αραπογιάννη, Κων/νου Διαλέτη και Θανασούλη στο Θέρμο Αιτωλ/νίας, προκειμένου πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η μετακίνηση των προσκυνητών και επισήμων στην Ι.Μ. Αγίου Κοσμά Αιτωλού, ενόψει του Μέγα Εσπερινού και της λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

β) Την απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων την 24/08/2017 από ώρα 18.00΄ μέχρι την  22.00΄,  στις δημοτικές οδούς Χαριλάου Τρικούπη, Κοσμά Αιτωλού και Κων/νου Διαλέτη στο Θέρμο Αιτωλ/νίας προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας του Αγίου Κοσμά Αιτωλού.

       ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων και διακοπή της κυκλοφορίας) δύνανται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

 ΑΡΘΡΟ (3)

Έναρξη ισχύος της παρούσης η 16.00΄ ώρα τόσο για την 23/08/2017 όσο και για την 24/08/2017.

    ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας». Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Θέρμου.

 

 

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΣΙΝΗΣ

Αστυνομικός Διευθυντής