Απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή του 10ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος»

Α   Π   Ο   Φ   Α   Σ   Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για τη διεξαγωγή του 10ου  Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Άγιος Αρτέμιος», την Κυριακή 02/04/2023».

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».
  2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α΄-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».
  3. Την υπ’ αριθ. 221/2023 Απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου περί χορήγησης άδειας διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, δρομικής αθλητικής δραστηριότητας (ΑΔΑ:ΨΖΨΒΩ65-4ΛΞ).
  4. Την υπ’ αριθ. 6313/23/629117 από 28/03/2023 αναφορά του Τ.Τ. Αγρινίου και ,

 

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, στην περιοχή τοπικής αρμοδιότητάς μας, λόγω διεξαγωγής του 10ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου, με την επωνυμία «Άγιος Αρτέμιος», την Κυριακή 02/04/2023 και ώρα εκκίνησης την 11.15΄ ώρα .

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

ΑΡΘΡΟ (1)

 

Την σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων ή την εκτροπή αυτής μέσω παρακαμπτηρίων οδών, επί των ενταύθα δημοτικών οδών:  Μοίραρχου Σπ. Τόντου – ανώνυμη οδός  όπισθεν Αστυνομικού Μεγάρου Ακαρνανίας – Δημάδη – Αγίου Γεωργίου – Ευτυχίας Καλύβα – Γοργοποτάμου – Ανδρέα Παναγοπούλου – Παπαστράτου – Ελ. Βενιζέλου – Ηρ. Πολυτεχνείου – Δαγκλή – Δεληγιώργη – Καλλέργη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, την Κυριακή 02/04/2023, από ώρα 10.45΄ έως ώρα 13.15΄, για την ασφαλή διεξαγωγή του 10ου Λαϊκού αγώνα δρόμου ‘’ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ’’, συνολικής διαδρομής 5 χλμ.

ΑΡΘΡΟ (2)

Τα χρονικά διαστήματα, των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων & διακοπή της κυκλοφορίας), δύναται να παραταθούν ή να μειωθούν και πέραν των καθορισμένων ωρών, καθώς και να μην εφαρμοσθούν, στα προκαθορισμένα σημεία, εφόσον οι κυκλοφοριακές συνθήκες επιβάλλουν αυτό, κατά την κρίση του Επικεφαλής των μέτρων τροχαίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Η παρούσα ισχύει την Κυριακή 02/04/2023 από ώρα 10.45΄ έως ώρα 13.15΄.

ΑΡΘΡΟ (4)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Αγρινίου.

Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

 

 

Please follow and like us: