Απεργούν και οι Επαγγελματίες Βιοτέχνες

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

"ËïõêÝôï" óôç ÄÏÕ ÔñéêÜëùí åîáéôßáò ôçò êáèïëéêÞò óõììåôï÷Þò ôùí õðáëëÞëùí óôçí 48ùñç áðåñãßá ôùí Åöïñéáêþí,ÐÝìðôç 4 Öåâñïõáñßïõ 2010(EUROKINISSI / ÈÁÍÁÓÇÓ ÊÁËËÉÁÑÁÓ)

“Μετά την υπογραφή και του 3ου μνημονίου και των εφαρμοστικών νόμων, είναι σαφές ότι η οικονομία θα συνεχίζει να βρίσκεται σε υφεσιακή τροχιά και η κοινωνία στο περιθώριο των αποφάσεων.
Η πολιτική της λιτότητας, της υπερφορολόγησης, των υπέρογκων προστίμων, της συρρίκνωσης των ΜμΕ θα εξακολουθήσει να ασκείται με την ίδια ένταση και η διάλυση του κοινωνικού ιστού θα επιτείνεται.
Το επόμενο διάστημα, όλοι οι Μικρομεσαίοι επαγγελματίες, θα αντιμετωπίσουμε τις δυσμενείς συνέπειες όλων αυτών των μέτρων με σημαντική επιδείνωση στη δυνατότητα επιβίωσης μας.
Είναι απαραίτητο όσο ποτέ να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο, προκειμένου τα αιτήματα και οι προτάσεις μας για ζητήματα όπως το Ασφαλιστικό, Φορολογικό, ΕΝΦΙΑ, Κόκκινα Δάνεια, Χρηματοδότηση ΜμΕ κ.α., να αρχίσουν να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Κυβέρνηση.
Αντιδρώντας στις νέες δυσμενείς εξελίξεις, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή των επιχειρήσεων μας στην πανελλαδική κινητοποίηση την Πέμπτη, 12η Νοεμβρίου 2015 και καλεί τα μέλη να στηρίξουν ενεργά αυτόν το δύσκολο και κρίσιμο αγώνα με συμπόρευση μαζί με τις άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες πλήττονται από την πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης που εφαρμόζεται στη Χώρα μας τα τελευταία χρόνια.
Καλούμε τα μέλη μας να συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015″.

Please follow and like us:

Τα σχόλια είναι κλειστά.